||
||
||
||
||
 ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
\"img\"
FONTSIZE
ดรรชนีข้อมูลข่าวสาร >> มาตรา 9 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู ในห้องที่จัดให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน


 
- คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่   126/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
- คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่     83/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
- คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่   190/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
||
||
||
||
||
||
|ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร TPSO|
||
||
|ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร|
แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ?กับเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
Office of the Permanent Secretary Ministry of Commerce
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-507-8000 , 02- 507-6352 Fax. 662-547-5210