||
||
||
||
 ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
\"img\"
หน้าหลัก >> ดรรชนีข้อมูลข่าวสาร

ดรรชนีข้อมูลข่าวสาร

หมวดย่อย
   มาตรา23
   มาตรา 9 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู ในห้องที่จัดให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
   มาตรา 7 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องส่งไปพิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา
   มาตรา 11 เป็นการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนที่มายื่นคำขอเป็นการเฉพาะราย (เป็นข้อมูลข่าวสารที่นอกเหนือจาก ม. 7 , 9 และ 26)

มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
มาตรา 7 (4 ) กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง เฉพาะที่ให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชน
มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
ร่าง TOR
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สรุปผลการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ตามนโยบาย
การค้ารายจังหวัด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 ถัดไป>>
||
||
||
||
||
||
|ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร TPSO|
||
||
|ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร|
แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ?กับเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
Office of the Permanent Secretary Ministry of Commerce
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-507-8000 , 02- 507-6352 Fax. 662-547-5210