MOC 100 Years
TH    EN
 
 
Call center 1203 (02-507-7000) Contact 0-2507-6352, 0-2507-6295
Header Image
ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
watermark

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564  ผู้อำนวยการกองกลาง มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ
ให้การต้อนรับ เลขานุการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและบุคลากรของหน่วยงาน ที่มาศึกษาดูงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,556,059