MOC 100 Years
TH    EN
 
 
Call center 1203 (02-507-7000) Contact 0-2507-6352, 0-2507-6295
Header Image
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับรางวัล "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น" ประจำปี 2562 จากรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
watermark

 
 

วันนี้ (20 ก.ย. 62) เวลา 09.00 น. รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายสุชาติ สินรัตน์ เข้ารับรางวัล "โล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี 2562" จากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,556,011