MOC 100 Years
TH    EN
 
 
Call center 1203 (02-507-7000) Contact 0-2507-6352, 0-2507-6295
Header Image
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวของราชการโดดเด่น 2 ปีซ้อน
watermark

          วันนี้ (20 ก.ย. 62) เวลา 09.00 น. รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายสุชาติ สินรัตน์ เข้ารับรางวัล “โล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี 2562” จากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

          ในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 ปี 2561-2562 ภายใต้ชื่องาน “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัล กับความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ” สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้รับรางวัลนี้ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน เป็น 1 ใน 9 หน่วยงาน จากหน่วยงานที่สมัครคัดเลือก 157 หน่วยงาน ทั่วประเทศ แสดงถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์ ด้วยความโปร่งใส และมีธรรมภิบาล.


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,578,537